Scandinavian Star

Stacks Image 56
Bildet viser Scandinavian Star når skipet er under slep og det er oppstårr en ny, uforklarlig brann under dekk. Den hvite røyken indikerer at det er drivstoff som brenner. I august 2012 ga Kjell Ola Dahl ut boka Dødens Seilas - Scandinavian Star og gåtene

Se Kjell Ola Dahl snakke om boka i NRK Bokprogrammet

Det er nå gått fire år. Det har skjedd mer i saken Scandinavian Star på disse fire årene enn i tiden fra katastrofen var et faktum i 1990 til Dødens Seilas kom ut.

Politiet har etterforsket saken på nytt, De har henlagt mordbrannsaken for andre gang. Loven om foreldelse av mordbrann er opphevet. Stortinget har nedsatt en granskingskommisjon.

Jeg - Kjell Ola Dahl – begynte å arbeide med saken Scandinavian Star for snart sju år siden. Jeg har fulgt saken fra innsiden og fra sidelinjen i årene siden.

Boka Scandinavian Star – katastrofen og skandalene utgis i januar 2017.

Jeg gleder meg.
Januar 2017 – Ny bok fra Kjell Ola Dahl: Scandinavian Star – katastrofen og skandalene


MASSEDRAPENE I SKAGERAK
7. april 1990 skjedde det største massedrap i fredstid i Norge.159 mennesker ble drept. Det skjedde en mordbrann ombord i passasjerfergen Scandinavian Star. Den var på vei fra Oslo til Fredrikshavn. Det var påskeutfart. Skipet var fullbooket. Midt på natten begynte det å brenne. Kaptein Hugo Larsen sendte ut Mayday litt over to på natten. Skipet evakueres. Brannmannskaper ankommer klokken fem om morgenen. Skipet slepes til havn i Lysekil og ankommer dit om kvelden 8. april.

Oslopolitiet åpnet straks drapsetterforskning.

Året etter ble saken henlagt. Oslopolitiet pekte ut en gjerningsmann som døde få minutter etter at det begynte å brenne. Politiet hadde altså ingen å sikte for forbrytelsen.

Overlevende og etterlatte kunne ikke slå seg til ro med disse forklaringene. Straks man gikk politiet etter i sømmene meldte det seg mange ubesvarte spørsmål. Hvorfor oppsto nye branner ombord mens skipet var under slep hvis gjerningsmannen var død? Hvordan var det mulig at enkelte drepte ble utsatt fro brann i mange timer uten at skulle finnes brennbart materiale på stedet? Hvorfor var branndører sperret i åpne slik at dødsbrannen spredte seg? Hvordan kunen skipet få nye eksplosive antenninger når all brann faktisk var slukket? Det var også forvirring om eierskapet. En dansk reder påberopte seg å eie skipet lørdag 7 april. Påstanden ble støttet av rederiet som solgte båten. Kort tid etter brannen sendte ut en pressemelding om at de ikke eide båten på tross av at de faktisk eide den og på tross av at de innkasserte kaskoforsikringen på skipet.

Spekulasjonene startet. Bortforklaringene startet. Norsk påtalemakts iherdige anstrengelser for å nekte saken oppmerksomhet startet.

Saken levde i pressen i over 20 år. Fire ganger ble saken nektet gjenopptakelse.

I februar 2012 avviste Riksadvokaten siste gjenopptakelsesbegjæring om ny etterforskning. Min bok
Dødens Seilas – Scandinavian Star og gåtene kom ut i august samme år. I april 2013 arrangerte jeg sammen med Stiftelsen Ny etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star en pressekonferanse om saken. Konferansen fikk formidabel dekning i alle nordiske land. Det var mens pressekonferansen pågikk at Oslos politimester ringte Stiftelsen og fortalte han ville sette ned en gruppe til å se på saken på nytt.

Gruppa til Oslopolitiet hadde sitt arbeid ferdig mars 2014. Politiet ventet underlig nok helt til 13. juni 2014 med å offentliggjøre sine funn.

Politiets rapport hadde mange faktafeil. Den viktigste konklusjonen i rapporten var imidlertid at de frikjente mannen som fikk skylda på sviktende grunnlag 24 år tidligere.

Oslos politimester, Sjøvold gikk imot anbefalingene fra sin egen etterforskingsgruppe og anbefalte ny etterforskning av sakens økonomi. Sommeren 2014 snudde Riksadvokaten og åpnet ny og begrenset etterforskning. Selv om det var gledelig at Riksadvokaten gikk tilbake på tidligere konklusjoner, var det uforståelig for mange at politiet fikk begrenset mandat i sin etterforskning. En av de tidligste erkjennelsene knyttet til denne katastrofen er at politiet i 1990 feilet på grunn av begrenset mandat. Det ble etterforsket hva som skjedde fra første brann brøt ut til kapteinen gikk fra borde en time senere. Mens faktum er at båten brant i hele 38 timer.

Senere høsten 2014 oppnevnte Oslo tingrett sakkyndige til å bistå politiet. Underlig nok ble de samme sakkyndige oppnevnt i 2014 som i 1990. Dette var nok en uforståelig avgjørelse for mange. De sakkyndige fra 1990 manglet nemlig skipsteknisk spisskompetanse. Dessuten utelot de bevisst både å undersøke og ta stilling til uforståelige antenninger idet skipet var under slep og da skipet lå ved kai i Lysekil.

Hele tiden har det rent sand i timeglasset. Årsaken var at Norge hadde en foreldelsesfrist for alvorlige forbrytelser. Hvis det rant sand i timeglasset i 25 år, kunne de skyldige slappe av og gå fri.

Men Stortinget opphevet foreldelsesfristen for mordbrann bare få dager før saken ville vært historie - den 27. mars 2015. Som en av svært få lover i historien ble loven iverksatt umiddelbart. Dermed var politiet nødt til å gi gass med isn etterforskning. Situasjonen etter 27 mars 2015 var nå slik at det fortsatt er mulig å straffe de skyldige for mordbrannen på Scandinavian Star

Det hadde nok ikke politiet regnet med. Da politiet startet ny etterforskning sommeren 2014 kunne de opplyse om at de ikke ville fremme siktelser. Deres mål med etterforskningen var å gi de etterlatte bedre svar. Det er utrolig men sant. Politiet bestemte seg før de begynte å etterforske at de ikke skulle avdekke kriminelle handlinger.

Politiet holdt ord. I august 2016, etter to års arbeid ble mordbrannen - det største massedrap i Nord-Europa i fredstid, henlagt nok en gang av politiet. Mange har spurt seg hvordan det var mulig. De vil få svar.

I januar 2017 kommer boka Scandinavian Star – katastrofen og skandalene.
Stacks Image p611_n2
Dødens seilas er skrevet av Kjell Ola Dahl. Boken tar for seg skipets historie, hvem som eide båten, samt hvordan og hvorfor den våren 1990 begynte å trafikkere passasjerer mellom Oslo og Fredrikshavn. Boka gjennomgår alt som skjedde, fra skipet gikk som kasinoskip i Karibia på 80-tallet via branner og eierskifter, via skattebedrageriet og forsikringssvindelen da den gikk som danskebåt i Skagerrak – fram til skipet ble hogget opp i India. Bokas andre del går gjennom mordbrannen som fant sted 7-8 april 1990, slukningsinnsatsen, politiforklaringene, etterforskingen,konspirasjonsteoriene, hva som egentlig skjedde, og hendelsene etterpå, forsikringsoppgjøret og kampen for gjenopptakelse.

Du kan kjøpe boka ved å klikke på bildet
eller her!