Ny roman

Fredag 11. mars kom Lazarus ut i en bokhandel nær deg. Lazarus er en historisk roman med handling fra det norske eksilmiljøet i Stockholm under krigen. Det er en kriminalhistorie. Den norske kureren Daniel Berkåk blir funnet drept på norsk side av Jensen. Saken blir lemfeldig etterforsket av det norske Statspolitiet. Men i den norske legasjon i Stockholm setter man saken i sammenheng med spionasje. De vil ha saken oppklart og Jomar Kraby, forfatter i eksil, får oppdraget. Lazarus er allerede solgt til utgivelse i England, USA, Canada, Australia og New Zealand. Lazarus vil bli oversatt til engelsk av Don Bartlett.