Kjell Ola Dahl er norsk forfatter.

Pasted Graphic


Kjell Ola Dahl skriver kriminallitteratur, annen skjønnlitteratur, filmmanuskripter og reiselitteratur. Kjell Ola Dahl debuterte i 1993 med kriminalromanen Dødens investeringer. Dette var den første romanen i en serie om Politiførstebetjent Gunnarstranda i Oslo politiet. I denne serien er det til nå utkommet åtte romaner.

Den åttende boken i serien – ISBADEREN – ble utgitt første gang 19. septermber 2011.

I 2006 utga Kjell Ola Dahl romanen Lindeman & Sachs. Dette var den første romanen i en slektskrønike som tematiserer nyere norsk historie med vekt på Norges økonomiske historie og velstansutvikling. Bind 2 i serien, Lindemans Tivoli, kom ut i 2008. Det siste og avsluttende bindet i trilogien utgis høsten 2013.

Dahls bøker er oversatt til mange språk of utgis i mange land.

I Storbrittania, USA, Spania og samveldelandene utgis Dahls bøker under forfatternavent K.O. Dahl.


Kjell Ola Dahl ble født på Gjøvik i 1958. Familien flyttet derfra til Kristiansand og siden til Oslo. I tenårene bodde familien i Bærum og Kjell Ola Dahl ble uteksaminert fra Eikeli Videregående skole i 1977.

Kjell Ola Dahl har utdanning i Bedriftsøkonomi, jus, psykologi og pedagogikk. Han arbeidet mange år som lærer og rådgiver i videregående skole. I lang tid var han dobbeltarbeidende lærer og forfatter. I 2000 sluttet han som lærer og har siden livnært seg som forfatter.

i 2004 flyttet familien til Torgunrud, slektsgården som ligger ved Mjøsa.

Pasted Graphic

Soloppgang ved Torgunrud i oktober